KPI Rapportering

Som noget nyt har vi investeret i et rapporteringsværktøj som er medvirkende til at skabe et unikt overblik over transporter udført af JR.

For os som transportører er det vigtigt, at vi hurtigt og præcist kan informere 
vores kunde om forløbet af transporterne og dermed være medvirkende til effektivisere driften og give konkurrencemæssige fordele.

Rapporterne, herunder miljørapporter, kan designes og leveres som vores kunder måtte ønske det.