Rapportering fra disponeringssystem

Som noget helt unikt er JR i stand til at rapportere om transporten samtidig med at den bliver udført. Denne rapportering kan distribueres enten via e-mail eller SMS.

Det kunne f.eks. være: Orientering om ventetid på destinationer, årsag til ventetid, læsset eller losset produktmængde eller en fuldstændig rapport indeholdende samtlige oplysninger om transporten.

Rapportering kan også ske dagligt, ugentligt eller efter aftale og medvirker til en mere effektiv drift hos kunden. Indholdet af rapporterne kan aftales med vores afdelingsansvarlige eller disponenter.