Nyheder marts 2010:

EU efteruddannelse for Godschauffører - 
nu gennemført i Johs. Rasmussen Svebølle A/S

Johs. Rasmussen Svebølle A/S prioriterer træning og uddannelse meget 
højt og er måske derfor en af de første vognmandsvirksomheder i Danmark, hvor samtlige chauffører har gennemgået den lovpligtige EU-efteruddannelse allerede i 1. halvår 2010.

Vores chauffører har i løbet af det sidste år gennemgået et kursus forløb 
på henholdsvis 2 dage i foråret 2009 samt 3 dage i starten af 2010. 
Disse, i alt 5 dage, udgør den lovpligtige EU-efteruddannelse, som alle 
godschauffører skal have inden for de næste 5 år. 

Vores chauffører har bl.a. fået opdateret deres viden om færdselsregler, 
regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivningen samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel. De har også fået undervisning i at udføre hjerte-lunge redning. 

Uddannelsesforløbet er gennemført i samarbejde med 
Dansk Uddannelsescenter A/S og vores masterdriver har stået for 
hovedparten af undervisningen - da han også i dagligdagen coacher
vores 
chauffører i bl.a. defensiv og trafiksikkerkørsel.