Politiker
Johs. Rasmussen, Svebølle A/S har som overordnet filosofi, at der skal to til at gøre en god forretning. Derfor ønsker virksomheden at skabe langvarige forhold, som skaber merværdi for virksomheden og kunderne - og samtidig bidrage positivt til udviklingen på lokalt og nationalt plan.

Eller som udtrykt mere ligefremt af en medarbejder: 

"Vi skal dag for dag blive lidt bedre - og tjene lidt mere."

I forlængelse af ledelseserklæringen, har ledelsen derfor udmøntet virksomhedens overordnede politik i følgende visioner:
 
Økonomi: 
Vi vil være en kompetent sparringspartner.
Økonomiafdelingens mission er i samspil med direktionen og på tværs af de faglige områder at yde vores bidrag til, at JR drives så effektivt og økonomisk rentabelt som muligt i forhold til de strategiske prioriteringer.

Heri ligger at vi skal:
Forsyne virksomhedens interessegrupper med tilstrækkelig økonomisk information til brug for enhver beslutningsproces med relevans.

Skabe overblik over de økonomiske resultater på varierende aggregeringsniveauer. 

Udvikle økonomifunktionen, så den bliver værdiskabende og fungerer som intern konsulent.

Sikre at de lovgivningsmæssige krav og muligheder overholdes og anvendes aktivt.

Personale
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads.

Vi skal søge at fastholde vores nuværende medarbejdere ved at synliggøre virksomhedens strategi og politik, så alle medarbejdere kan se betydningen af deres funktion i virksomheden.

Vi skal søge at tiltrække kvalitative kræfter ved at fastholde en dynamik og en ånd der afsmitter udadtil i alle led og ved at formidle budskabet om JR som værende en attraktiv virksomhed.

Vi vil søge at sikre, at medarbejderne til stadighed udvikler sig til gavn for virksomheden og egne karriereønsker.

Vi vil søge at bidrage med optimale betingelser til udførelse af medarbejderens hverv i form af teknologiske og uddannelsesmæssige tiltag.

Kvalitet:
 • At leve op til kundens krav og forventninger. 
 • At sikre korrekt levering (levering til aftalt tid og sted).
 • At minimere antallet af skader.
 • At sikre en optimal udnyttelse af materiel og ressourcer.
 • At gennemføre korrekt fakturering (en nota pr. kunde pr. sending).
 • At gennemføre rettidig fakturering.

Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • At opfylde alle relevante sikkerhedsstandarder indenfor branchen, herunder certificering 
 • efter SQAS ROAD & Tank Cleaning. 
 • At opfylde alle krav iht. GMP+ Standard B 4.1 indenfor foderstof sikkerhed samt opretholde et egnet HACCP-system. 
 • At minimere arbejdsskader og uheld.
 • At arbejde for en kontinuerlig forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
 • At sikre at chaufførerne overholder køre- og hviletider. 
 • At sikre at alle køreskiver/data indsamles rettidigt.

Miljø: 
 • At sikre optimal udnyttelse af brændstof.
 • At overveje miljøhensyn i forbindelse med indkøb af (kørende) materiel. 
 • At tilstræbe høj udnyttelsesgrad igennem minimering af kørte kilometer.