Kvalitetspolitik

Præcision er og bliver et vigtigt kvalitetsparameter. Derfor er det JR's mål altid at overholde de tidsterminer, der er aftalt med kunden for en given 
transport, ligesom det er vigtigt, at godset ikke lider skade eller forringes under transporten.

Det er vort mål at levere god transportkvalitet, som til enhver tid er tilpasset kundernes krav og behov. Kvaliteten af de ydelser, vi leverer, skal som minimum opfylde alle krav ifølge lovgivning og forordninger fra offentlige myndigheder.

Endvidere skal materiellet være af en sådan kvalitet, at vi altid er i stand til at udføre de opgaver, vi har påtaget os overfor vore kunder.

Læs mere om vores kvalitetsafdelings fokusområder her.