Vidste du:
  • At vi i dag råder over 180 trækkende enheder.

  • At vi har ansat 2 masterdrivere som udelukkende er beskæftiget med at træne og uddanne vores chauffører inden for kvalitet, miljø og sikkerhed samt miljørigtig og driftsøkonomisk kørsel. Læs
    mere herom på vores produktblad her.

  • At vi kan tilbyde vore kunder at tømme en tank, skifte produkter hos vores kunder, varetage lagerstyring og opbevaring af produkter.

  • At vi sammen med vores medarbejdere har lavet et fælles værdigrundlag med 10 bud, som vi forsøger at følge hver dag.